• Reset

Is Calcium polystyreensulfonaat compatibel met SyrSpend® SF?

Er wordt aangeraden om Calcium polystyreensulfonaat ( Kayexalate® Ca) te verwerken in SyrSpend® SF Ph4. Aangezien dat SyrSpend® SF pH4 SF geen sorbitol bevat is het aangewezen. Volgens de bijsluiter van Kayexalate® calcium is er inderdaad een contra-indicatie met sorbitol: “Gelijktijdige toediening van sorbitol en Calcium polystyreensulfonaat is gecontra-indiceerd vanwege gerapporteerde gevallen van intestinale necrose, die fataal kan zijn”.

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg de actieve bestanddelen af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF PH4 Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actieve bestanddelen af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Aangezien er (nog) geen stabiliteitsstudies ter beschikking zijn, wordt de houdbaarheid bepaald volgens de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.