• Reset

Is arginine effectief arginine l ?

Het is de L-vorm. Maar opgelet L-arginine is niet zelfde als L-arginineHCL (de zoutvorm).
Arginine HCl is inderdaad L-arginine HCl
Deze naam staat niet op het etiket omdat het verplicht is om de naamgeving van de Ph.Eur. te volgen.

Is de anijs vrucht stervormig?

Is Anisi Fructus ofwel de “vrucht” van Pimpinella anisum. Steranijs is de vrucht van Illicium verum. De vruch is normaal stervorming.

Is Nystatine compatibel met SyrSpend® SF?

Nystatine blijkt het meest stabiel in een alkalisch milieu. Daarom raden we aan gebruik te maken van de SyrSpend® SF Alka Dry.

SyrSpend® SF Alka Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF Alka 6,3g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF Alka Dry (poeder voor reconstitutie, pot 40g)
1. Weeg de juiste hoeveelheid SyrSpend® SF Alka af (6,3g per 100ml suspensie) en breng over in een geschikt eindrecipiënt.
2. Weeg het actief bestanddeel af en voeg bij de SyrSpend® SF Alka in het eindrecipiënt.
3. Homogeniseer de poeders door schudden.
4. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Naar houdbaarheid verwijzen wij in dergelijk geval naar de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.

Nystatine wordt echter in mondspoelingen allerhande heel vaak gecombineerd met Hydrocortisonacetaat en Lidocaine HCl, dewelke stabiel zijn in eerder zuur milieu.
In Trissels is eveneens terug te vinden: “A 3% suspension in water has a pH of 6 to 8. Nystatin oral suspension has a pH between 4,5 to 6.”
Hieruit blijkt dat combinatie met SyrSpend® SF pH4 toch mogelijk is.
Een eerste proefopstelling leerde ons inderdaad dat de vernoemde bruinverkleuring van Nystatine niet optrad in SyrSpend® SF pH4.
Verder stabiliteitsonderzoek moet uitwijzen of er werkelijk geen degradatie van Nystatine optreedt.

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg het actief bestanddeel af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.

Gezien geen stabiliteitsstudie in SyrSpend® SF pH4 beschikbaar is, kunnen we naar houdbaarheid toe enkel verwijzen naar de richtlijnen uit de USP, nl. 2 weken houdbaar in de koelkast (voor waterige, orale preparaten).

Is Prednisolone compatibel met SyrSpend® SF?

Prednisolone blijkt het meest stabiel bij een zure pH. Daarom wordt er aangeraden om gebruik te maken van SyrSpend® SF PH4.
Er wordt aangeraden zoveel mogelijk met de grondstof te werken.

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg het actief bestanddeel af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF PH4 Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Aangezien er (nog) geen stabiliteitsstudies ter beschikking zijn, wordt de houdbaarheid bepaald volgens de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.

Is Budesonide compatibel met SyrSpend® SF?

Budesonide (Pulmicort®,…)blijkt het meest stabiel bij een zure pH. Daarom wordt er aangeraden om gebruik te maken van SyrSpend® SF PH4. Er kan gebruik gemaakt worden van Pulmicort® flapulles

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg het actief bestanddeel af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF PH4 Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Aangezien er (nog) geen stabiliteitsstudies ter beschikking zijn, wordt de houdbaarheid bepaald volgens de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.

Is Valganciclovir compatibel met SyrSpend® SF?

Valganciclovir (Valcyte® en generiek) blijkt het meest stabiel bij een zure pH. Daarom wordt er aangeraden om gebruik te maken van SyrSpend® SF PH4. Valcyte® tabletten zijn pletbaar (volgens pletmedicatie.be), maar in biohazard kast bereiden!

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg het actief bestanddeel af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF PH4 Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Aangezien er (nog) geen stabiliteitsstudies ter beschikking zijn, wordt de houdbaarheid bepaald volgens de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.