Om zinksulfaat 50 mg gelulen te maken(inwendig), welke zinksulfaat gebruiken we het best? In het verleden werd zinksulfaat heptahydraat gebruikt, maar op alle zinksulfaten(monohydraat ook), ook van andere merken staat: schadelijk bij inslikken , zeer giftig in het water voor levende organismen….. Is dat dan wel geschikt voor inwendig gebruik

Zinksulfaatheptahydraat mag human oraal gebruikt worden. In het FNA wordt er ook een zinksulfaatdrank 10 mg/mL beschreven.
De vermelding van H&P-zinnen op het label is gebaseerd op de MSDS fiche. Jammer genoeg houdt een MSDS fiche geen rekening met therapeutische doseringen van een grondstof, maar met alle mogelijke gevaren en risico’s die gelinkt zijn aan een grondstof. Hierdoor lijkt het alsof het innemen van zinksulfaat heptahydraat schadelijke gevolgen kan hebben. Indien u zinksulfaat heptahydraat in therapeutische doseringen verwerkt, is dit echter niet het geval.
Indien u alsnog twijfelt aan de correctheid van de dosering of toedieningswijze, gelieve de voorschrijvende arts te contacteren.

Kan ik wat informatie verkrijgen over bewaarmiddelen?

Bereidingen voor meervoudig gebruik moeten een bewaarmiddel (conserveermiddel) bevatten om bederf of besmetting te voorkomen.
Bewaarmiddelen zijn effectief bij een bepaalde concentratie en vaak slechts actief bij een bepaald pH-bereik.
Bereidingen die voldoende hoge concentraties aan glycerol (30% m/m), propyleenglycol (>15% m/m), ethanol (>15% m/m) of saccharose (>62% m/m) bevatten zijn zelfconserverend.
Verder kan de toevoeging van aqua conservans gedestilleerd water vervangen voor de conservering te bevorderen.

Is Zoethoutwortel Poeder meer geconcentreerd dan Zoethoutwortel Gepeld Gesneden?

Zoethoutwortel Poeder is de gemalen variant van Zoethoutwortel Gepeld Gesneden. Uiteraard kan het gehalte aan actieve bestanddelen variëren van lot tot lot.
Voor beide producten zijn er certificaten beschikbaar. Deze certificaten volgen de richtlijnen voor food producten. Hierdoor is er geen (exact) gehalte aan actief bestanddeel terug te vinden op deze documenten. In sommige gevallen beschikt de leverancier wel over deze informatie en kan dit bij hen opgevraagd worden. Voor het opvragen van deze informatie kunt u steeds terecht bij de klantendienst van Fagron met extra vermelding van het specifieke lotnummer van het betreffende product. Indien deze informatie niet beschikbaar is, maar als u toch een volledige analyse wenst, dan kan dit mits een toeslag.

Wat is de samenstelling van Dextromethorfan Fagron Siroop?

Dextromethorfan Fagron Siroop is niet langer beschikbaar in het assortiment van Fagron. Dextroforme kan als alternatief dienen gezien de kwalitatieve samenstelling hetzelfde is, m.u.v. het aroma. Dextroforme bevat reeds aroma voor siroop.
Dextroforme is geregistreerd als geneesmiddel. Aanvullende informatie over dit product is terug te vinden in de bijsluiter.

Is Zoethoutwortel Poeder niet gedeglycyrrhiniseerd ?

Het Zoethoutwortel Poeder is niet gedeglycyrrhiniseerd. Het exacte gehalte glycyrrhizinezuur staat niet vermeld op het certificaat omdat het certificaat de richtlijnen voor FOOD producten volgt. In sommige gevallen beschikt de leverancier wel over deze informatie en kan dit bij hen opgevraagd worden. Voor het opvragen van deze informatie kunt u steeds terecht bij de klantendienst van Fagron met extra vermelding van het specifieke lotnummer van het betreffende product. Indien deze informatie niet beschikbaar is, maar als u toch een volledige analyse wenst, dan kan dit mits een toeslag.

Welke formule kan gebruikt worden om ethanol 70% gedenatureerd of ethanol 90% gedenatureerd te verdunnen naar lagere alcoholpercentages?

Het is belangrijk om rekening te houden met de uitdrukking van volumepercentage voor de alcoholgraad: het aantal mL absolute ethanol in 100 mL mengsel (v/v). Gezien ethanol een lagere dichtheid heeft dan water komt de volumetrische uitdrukking niet overeen met het massapercentage. Voor omrekeningen te maken tussen verschillende alcoholpercentages kan gebruik gemaakt worden van de omrekeningtabel terug te vinden op https://www.fagron.be/nl-be/tools.
Houd dus telkens rekening met omrekening op basis van gewicht of op basis van volume.

Verder is het ook van groot belang om het alcoholpercentage te controleren op het analysecertificaat. Dit vindt u terug bij assay en staat uitgedrukt als V/V.

Wat is de samenstelling van Zoethoutwortel Poeder Samengesteld?

Het samengestelde zoethoutwortel poeder bevat volgende bestanddelen:
– Senna blad 15%
– Zoethoutwortel 15%
– Venkel vrucht 10%
– Zwavel 10%
– Saccharose 50%
Hiervan kunnen 1 à 2 koffielepels per dag gebruikt worden.
De combinatie van senna en zoethout in laxerende mengsels is nuttig. De krampstillende eigenschap van zoethout gaat de krampverwekkende nevenwerking van senna tegen.

Wat is het gebruik van Zoethoutwortel Poeder Samengesteld?

Het samengestelde zoethoutwortel poeder bevat volgende bestanddelen:
– Senna blad 15%
– Zoethoutwortel 15%
– Venkel vrucht 10%
– Zwavel 10%
– Saccharose 50%
Hiervan kunnen 1 à 2 koffielepels per dag gebruikt worden.
De combinatie van senna en zoethout in laxerende mengsels is nuttig. De krampstillende eigenschap van zoethout gaat de krampverwekkende nevenwerking van senna tegen.

Wat is de samenstelling van de Fagron Tisanes?

De samenstelling van alle tisanes is terug te vinden op de Fagron website via volgende link: https://www.fagron.be/nl-be/tools. U kan het document terugvinden onder ‘Fagron grondstoffen’ met de titel “Pharmaflore tisanes composition”.