Is Cyclofosfamide compatibel met SyrSpend® SF?

Cyclofosfamide (Endoxan®) blijkt het meest stabiel bij een zure pH. Daarom wordt er aangeraden om gebruik te maken van SyrSpend® SF PH4. Endoxan® tabletten zijn pletbaar (volgens pletmedicatie.be). Maar omdat dit product kankerverwekkend is, het is echt noodzakelijk veiligheidsmaatregelen te nemen, bv. werken in een biohazardkast (!!) om te voorkomen dat het product door de bereider wordt ingeademd.
In de bijsluiter van Endoxan® wordt het volgende vermeld:
“4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Endoxan® moet aan patiënten worden toegediend onder zorgvuldig toezicht van een ervaren in het gebruik van cytostatica. Cytostatica moeten onder strikte aseptische omstandigheden worden gehanteerd, bij voorkeur in een met verticale laminaire luchtstroom. De begeleider moet inademing en direct contact met het product op de huid, ogen en slijmvliezen vermijden. slijmvliezen. Het is daarom van essentieel belang een masker, een veiligheidsbril en waterdichte handschoenen te dragen en een handschoenen en beschermende kleding. Chemotherapeutische producten en verontreinigd materiaal moeten met grote zorg worden verwijderd”

SyrSpend® SF PH4 Liquid
1. Weeg het actief bestanddeel af en plet in een mortier tot een fijn poeder.
2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

SyrSpend® SF PH4 Dry (poeder voor reconstitutie, UD verpakking)
1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g.
2. Homogeniseer de poeders door schudden.
3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig
Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Aangezien er (nog) geen stabiliteitsstudies ter beschikking zijn, wordt de houdbaarheid bepaald volgens de richtlijn uit de USP voor orale, waterige preparaten, nl. 2 weken houdbaar bij koelkasttemperatuur.

Be the first to write a review
Een reactie achterlaten