Hoeveel adrenaline moet precies afgewogen worden? R/Adrenaline HCl Sterop 0,8mg/ml amp 10 0.01% Lidocaine HCl 3% Ethanol 96% gedenat 20% Aqua Pur ad 100 gr

Het is best om arts te contacteren en te vragen naar de toepassing hiervoor en vragen naar de effectieve eindconcentratie adrenaline in de oplossing.

Ik veronderstel dat de arts 0,01% in de eindpresentatie zal bedoelen, maar als je het voorschrift letterlijk interpreteert zou het 10mg specialiteit voor 100g oplossing zijn. Aangezien adrenaline HCl Sterop enkel geïndiceerd is voor de spoedbehandeling van hartstilstand of analylactische of anafylactoïde shock ten gevolge van een ernstige overgevoeligheidsreactie op een geneesmiddel, voedingsstof of insectenbeet. Dit als oplossing voor subcutane, Intramusculaire of Intraveneuze injectie.

Ander gebruik is ‘off label use’.
Gezien er gedenatureerde alcohol gebruikt wordt, is wordt de toedieningsweg gewijzigd. Als gevolg voldoet deze bereiding niet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

Bijkomende voorwaarden voor alle andere bereidingen
– De toedieningsweg van de specialiteit mag niet gewijzigd worden.
– De specialiteit mag verwerkt worden voor zover de dosis van de bereiding niet eenvoudig met de specialiteit kan worden toegediend. Als de dosis van de bereiding dezelfde is als die van de specialiteit, mag de toevoeging van de specialiteit in geen enkel geval een verhoging van de honoraria veroorzaken, ten opzichte van dezelfde bereiding zonder de toevoeging van de specialiteit.
– De verwerkte specialiteit is geen vorm met gewijzigde afgifte.
– Bij bereidingen voor inwendig gebruik mag de specialiteit geen ampul of zetpil zijn. Dus de verwerking van bv. Voltaren suppo’s in nieuwe zetpillen is niet vergoedbaar.
– De specialiteit mag niet enkel verdund worden met water (voor een bereiding IG of UG) of met enkelvoudige siroop (voor een bereiding IG). In geval van eenvoudige verdunning is de bereiding niet vergoedbaar maar blijft de specialiteit wel vergoedbaar.

Persoonlijk zou ik deze bereiding niet maken zonder schriftelijke bevestiging/verduidelijking (vb. e-mail) van de arts.

Be the first to write a review
Een reactie achterlaten