Welke IU kunnen gehanteerd worden voor neomycinesulfaat?

De Ph.Eur. vereist dat nystatine minimaal 4400IE/mg bevat, berekend op de gedroogde stof (KB 15/02/2021).
Als gevolgd moet voor de berekening van het gehalte nystatine rekening gehouden worden met nystatine ‘as such/as is’. Hierbij is reeds rekening gehouden met de conversie voor het watergehalte.
Op het label van uw grondstof kan u terugvinden wat de IU ‘as such/as is’ zijn. Indien er geen expliciete verelding van ‘as such/as is’ op het label staat, dient u het analysecertificaat te raadplegen.

Moet nystatine bij kamertemperatuur of in de koelkast bewaard worden?

De correcte manier van bewaren kan u terugvinden op het etiket van de grondstof. Indien er geen vermelding wordt gegeven van koelkasttemperaturen, kan de grondstof op kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard worden. Indien u alsnog twijfelt, gelieve CNK, grondstof en batch te benoemen via mail en door te sturen naar info@fagron.be. U zal via deze weg verder geholpen worden.

Mag nystatine inwendig gebruikt worden?

Nystatine kan inwendig gebruikt worden. Dit wordt ook bevestigd door de gekende specialiteiten beschikbaar op de markt.
Deze worden voorgeschreven voor o.a. candida infecties in de mondholte maar ook in slokdarm. Voor die laatste toepassing wordt die suspensie wel degelijk ingeslikt. Meer informatie kan u terugvinden op de bijsluiters van de specialiteiten.

Houdt nystatinegehalte op het etiket reeds rekening met het verlies na drogen?

Indien er op het etiket een verwijzing gebeurt naar ‘as such/as is’, is er reeds rekening gehouden met de conversie voor het watergehalte.
Dit wordt zo op de etiketten vermeld voor producties vanaf 2023.
Indien u beschikt over een oudere batch, kan u de nodige informatie terugvinden op het analysecertificaat. Bij de ‘assay’test kan u de waarde gebruiken die verwijst naar ‘as is’.