Heeft Fagron acetylsalicylzuur kristallen in het assortiment?

De verschijningsvorm van een grondstof is batchafhankelijk. Indien u twijfelt of de verschijningsvorm binnen de specificaties van de grondstof ligt, kan u het analysecertificaat raadplegen. Het analysecertificaat van elke batch kan u terugvinden op Fagron.be bij de betreffende grondstof of op https://fagron.com/documents/?type=coa&s=

Doorgaans is acetylsalicylzuur van Fagron een fijn kristallijn poeder.

Waarom staat op de MSDS fiche van acetylsalicylzuur “Schadelijk bij inslikken”?

De vermelding van H&P-zinnen op het label is gebaseerd op de MSDS fiche. Jammer genoeg houdt een MSDS fiche geen rekening met therapeutische doseringen van een grondstof, maar met alle mogelijke gevaren en risico’s die gelinkt zijn aan een grondstof. Hierdoor lijkt het alsof het innemen van acetylsalicylzuur schadelijke gevolgen kan hebben. Indien u acetylsalicylzuur in therapeutische doseringen verwerkt, is dit echter niet het geval.
Indien u alsnog twijfelt aan de correctheid van de dosering of toedieningswijze, gelieve de voorschrijvende arts te contacteren.